• پنیر پیتزا رنده 2 کیلویی دورنگ مطهر

  پنیر پیتزا رنده 2 کیلویی دورنگ مطهر


  پنیر پیتزا رنده شده دو رنگ مطهر با کیفیت فوق العاده و35 درصد چربی در ماده خشک در برودت -18 درجه نگهداری شود
  55,200 تومان
 • پنیر پیتزا 2 کیلویی مطهر

  پنیر پیتزا 2 کیلویی مطهر


  پنیر پیتزا رنده شده 2 کیلویی مطهر با کیفیت فوق العاده و35 درصد چربی در ماده خشک در برودت -18 درجه نگهداری شود
  15%
  38,000 تومان
  32,600 تومان
 • پنیر پیتزا 500 گرمی دو رنگ مطهر

  پنیر پیتزا 500 گرمی دو رنگ مطهر


  پنیر پیتزا رنده شده دو رنگ 500 گرمی مطهر با کیفیت فوق العاده و35 درصد چربی در ماده خشک در برودت -18 درجه نگهداری شود
  35%
  31,500 تومان
  20,500 تومان
 • پنیر پیتزا 500 گرمی مطهر

  پنیر پیتزا 500 گرمی مطهر


  پنیر پیتزا رنده شده تک رنگ 500 گرمی مطهر با کیفیت فوق العاده و35 درصد چربی در ماده خشک در برودت -18 درجه نگهداری شود
  34%
  29,500 تومان
  19,500 تومان
 • پنیر پیتزا 180گرمی مطهر

  پنیر پیتزا 180گرمی مطهر


  پنیر پیتزا رنده شده 180 گرمی تک رنگ مطهر با کیفیت فوق العاده و35 درصد چربی در ماده خشک در برودت -18 درجه نگهداری شود
  35%
  11,500 تومان
  7,500 تومان